Pravila korištenja

Dopušteno korištenje

Pisani materijali i slike na ovim stranicama vlasništvo su 05vizija.net, ukoliko to nije drugačije navedeno. Pregled materijala i sadržaja ove stranice moguć je u osobne svrhe. Svi objavljeni sadržaji ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za osobnu upotrebu. Kopiranje koje nije za osobne svrhe moguće je samo uz pismeni pristanak vlasnika stranica, pod uvjetom navođenja izvora informacija i autorskih prava.

Odgovornost

Podaci objavljeni na ovim stranicama izneseni su u najboljoj namjeri i uz provjeru njihove vjerodostojnosti. 05vizija.net vrši provjeru dostavljenih informacija i nastoji objaviti točne i precizne informacije, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti i potpunosti.

Korisnici ovih stranica osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja. 05vizija.net ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa i korištenja sadržaja stranica, te za bilo kakve pogreške u njihovom sadržaju.

Na stranicama se nalaze i informacije trećih osoba i linkove na druge Web stranice. 05vizija.net ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i linkova, te ne preuzima nikakvu odgovornost za njih.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (tekstovi i slike) za CroImenik.com, jamčite da je vlasnik materijala to dopustio te da 05vizija.net ima stalna i neopoziva prava i licenciju za korištenje tih materijala, njihovo objavljivanje i korištenje, adaptiranje, mjenjanje i distribuciju spomenutog materijala po cijelom svijetu, bez naknade i u bilo koju svrhu.

Korisnici

Informacije dobivene od CroImenik.com korisnika koriste se za pružanje određenih usluga na ovim stranicama. Korisnik odlučuje da li će pružiti zatraženu informaciju ili odustati od korištenja ponuđenih usluga. 05vizija.net ovime jamči svim korisnicima da se podaci koji se na bilo koji način prikupe preko ovih Web stranica neće ustupati trećim osobama bez pristanka korisnika.

Korisnik je suglasan da je sva komunikacija na CroImenik.com javna. Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise na CroImenik.com za objavljivanje ili širenje materijala čiji je sadržaj neistinit, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima; koji na bilo koji način krše postojeće pravne propise te je u suprotnosti s hrvatskim zakonima; koji je uvredljiv, pristran, prijeteći, vulgaran ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava. Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise da bi razmjenjivao materijale eksplicitnog sadržaja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati osobne podatke drugih osoba bez njihovog znanja.

Korisnik je suglasan da 05vizija.net usluge koristi na vlastitu odgovornost te da su zaprimljene informacije javne i dostupne svim CroImenik.com korisnicima, osim gdje je navedeno drugačije. 05vizija.net nije odgovoran za zlouporabu korisnikovih podataka od strane trećih osoba.

Oglasi

05vizija.net zadržava pravo objavljivanja komercijalnih oglasa na svim svojim Web stranicama. Svaka korespondencija ili poslovanje s oglašivačima isključivo je stvar oglašivača i korisnika koji se oglašava, a 05vizija.net nije odgovoran za štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvog poslovanja ili same prisutnosti oglasa.